בדיקת נזילות

בדיקת נזילות

בדיקת נזילות מתבצעת לעיתים, רק כאשר הצורך כבר ברור והרטיבות נראית לעין.

ננסה לענות על השאלה – באילו מקרים יש לבצע בדיקת נזילות?

הברור מאליו – במקרה של נזילה – חיצונית או פנימית. נזילה מחייבת את איתור מקורה, ואת דרכי הטיפול בה. מדובר הן בנזילה פנימית והן בנזילה חיצונית למבנה.

במקרים של איתור ליקויי בנייה לפני מכירת דירה. נכון יותר לומר לפני קניית דירה, מאחר והקונה הוא בעל העניין בבדיקה הרטיבות. לעיתים לצורך המשא ומתן.

גם במקרים של קניית דירה חדשה רצוי וראוי לקחת איש מקצוע על מנת לזהות פגמים שניתן לתקן טרם הכניסה למבנה, וגם כאן עניין הכסף אינו מבוטל.

במקרים של חדירה גשם  -גם כאשר לא ברור מהיכן, וגם כאשר מדובר במים כלואים.

במקרים של פיצוץ צינור מתחת לרצפה, תקרה או קיר כלשהו.

ועוד.

בדיקת נזילות  נותנת מענה למספר סוגיות, כדוגמת מקור הנזילה והדרך הנכונה לטפל בה, ועקב כך מהווה פתרון מעשי ויעיל לסכסוכי שכנים.

תהליך בדיקת הנזילות:

הבודק מגיע לאתר הנבדק, ועורך בדיקה יסודית

בדיקה של מקור רטיבות עורכים באמצעות שימוש בציוד מיוחד.

לאחר הבדיקה מוציא מבצע הבדיקה דוח מפורט.

לאחר שאותר מקור הבעיה, ניתנות דרכים לפתרונה המיטבי.

גם עלות הטיפול ברטיבות נלקחת בחשבון

הנזקים העלולים להיווצר במקרים של רטיבות הים רבים:

החל בקילופי צבע, סדקים, ועובש ועד לנזקים לציוד פנים הדירה.

במקרים מסויימים רטיבות אף יכולה להשפיע השפעה מבנית, וליצור, מעבר לשיפוץ דירה, אפילו צורך בחיזוק מבנים.