בדיקת רטיבות – דוגמא

 

 

סלון    –          זוהתה חדירת רטיבות בקיר בסמוך לסף ויטרינה, באזור פתח הניקוז מרזב.

    

סלון   –  זוהתה רטיבות בסמוך לסף ויטרינה.

    

מסדרון  –          זוהתה רטיבות קפילארית בקירות ומתחת לריצוף.