בקרת פרויקטים

בקרת פרויקטים

בקרת פרויקטים

בקרת פרויקטים שונים בכל רחבי הארץ עבור מנהל מקרקעי ישראל.

בקרת פרויקטים מגוונים, בתחומים הבנייה השונים, פרטיים, מסחריים וציבוריים.

בכל פרויקט בנייה מומלץ להיעזר בחברת פיקוח בנייה מקצועית ומנוסה, על מנת לחסוך משאבים.

ביקורת איכות בניה

החברה נבחנה ונסקרה על ידי מכון התקנים הישראלי ונמצאה מתאימה לדרישות התקן הישראלי והתקן הבין – לאומי ת"י 9001:2000 ISO בתחום: ניהול ותיאום פרויקטים בהנדסה אזרחית .