המדד להתחדשות עירונית

המדד להתחדשות עירונית

כנס גלובס

השבוע (7/16), נערך כנס גלובס, להצגת המדד העירוני להתחדשות, כפי שגובש בשיתוף עם מדלן.
הוצגו הפרמטרים השונים, והמתודולוגיה לבניית מדדים, אך לפני זה הוצגו מספר הנחות, ומידע לגבי הפרויקטים מסוג התמ"א:
•    עברו כ-10 שנים מתחילת התהליך שבו התוכנית יצאה לדרך, אך בעיקר בשנתיים האחרונות היא מתקדמת בקצב שיא.
•    במקביל, מחירי הביצוע עולים, מחירי הקרקעות עולים ונוצר פקק תכנוני.
•    אם בעבר הלקוחות היו מגיעים ללא מידע שוק, כיום הם מגיעים עם הרבה מידע.
•    אל לנו לשכוח – לקוחות פרטיים מתמודדים עם עסקת קומבינציה מורכבת, עם הצורך לבחור חברה קבלנית, כשאין להם מספיק ידע.

ומכאן, בהתאמה להנחות המוצא הללו, נבנה המדד, שלמעשה בא לבחון – מה הופך את החברה לטובה?

•    כמה ניסיון יש לחברה
•    מה הצליחה החברה להשיג עד כה – למשל, בגודל מרפסת, או באישורים תכנוניים אחרים.
•    מהם גדלי הפרויקטים
•    מהי כמות פרויקטים
•    מהו תמהיל פרויקטים -חיזוק, הריסה. משפיע גם על כמות תוספת הדירות.
•    מהו שלב הפרויקט/ים- האם הוגשה בקשה להיתר, התקבל היתר, טופס4, משך הזמן מבקשה לקבלת היתר.

את המדד ביססו על נתונים שונים שנאספו: על פרוטוקולים של ועדות, על תשתית נתונים שאספו, ועוד.
כיום ישנם גם יותר פרויקטים, גם יותר דירות בכל פרויקט, וכשאנחנו מסתכלים על הנתונים העדכניים:
3400 פרויקטים של תמ"א
901 פרויקטים בבניה
אנחנו יכולים להתגאות שאנחנו מפקחי הבניה בכ-5% מהפרויקטים!!
ק. אורון ניהול פרויקטים – המובילים בפיקוח בניה תמ"א 38