כנס תמ"א 38 – רמת גן, גבעתיים, בני ברק

כנס תמ"א 38 – רמת גן, גבעתיים, בני ברק