מבני ציבור

מבני ציבור

מבני ציבור – פיקוח בניה, ניהול פרויקט בניה

  • קרית חינוך ומרכזי למידה (12,000 מ"ר) – מוא"ז לב השרון.
  • בי"ס "הדר" בלב השרון – מוא"ז לב השרון.
  • אשכולות פיס – צומת דרור- מוא"ז לב השרון.
  • מבני ציבור ומגרשי ספורט, כבישים ופתוח – מוא"ז לב השרון.
  • תחנות דלק פז – חברת פז .
  • תחנת דלק (מרכז מסחרי אלון) חברת אלון
  • אלון משמר-השרון בשטח של כ – 500 מ"ר(בביצוע)

דוגמאות :

פיקוח וניהול עבודות תשתית, פיתוח ובינוי

בקרת פרוייקטים וביקורת איכות בניה