מנהל עבודה

מנהל עבודה

מנהל עבודה הוא הסמכות הביצועית הראשית באתר הבניה.

תפקידו ללוות את העבודה באופן צמוד ולפקח על עמידה בתקני הבניה ובנהלי הבטיחות.

באתרי בניה מתרחשות לא אחת תאונות מסוכנות.

השימוש במכשירים מכניים כבדים, הבנייה לקומות גבוהות, ולא תמיד ההקפדה על נהלי הבטיחות מספקת.

תאונות המתרחשות באתרי בניה עלולות לפתוח הליכים פליליים בהם יואשם האחראי על העבודות בגרימת חבלה או אפילו בגרימת מוות, מה שעלול להוביל לעונשי מאסר.

כמו כן, העובד שניזוק עשוי להגיש תביעת נזיקין, כנגד האחראים על הבניה, לפיצוי על הפציעה בסכומים שעלולים להיות גבוהים מאוד.

לשם מניעת מקרים כאלה, החוק מסדיר את אופן מהלך העבודה באתר בניה.

על פי החוק, בכל אתר בניה בו מתבצעות עבודות, חובה למנות מנהל עבודה שיהיה האחראי הישיר והמפקח הצמוד על אופן ביצוע הבניה.

מזמין העבודה, שהוא היזם הבונה את הנכס, אחראי על מינוי מנהל עבודה, אשר נוכחותו המתמדת באתר הבניה היא הכרחית.

אם מזמין העבודה לא ממנה מנהל עבודה, אזי, כל החובות המשוייכות למנהל עבודה מוטלות על מזמין העבודה, בעל הנכס.

 

תהליך הבניה יכול להיעשות או על ידי קבלן מפתח שאחראי על כל מהלך הבניה מתחילתו ועוד סופו, או על ידי מספר קבלנים שלכל אחד מהם תחום אחריות אחר.

אם העבודה מבוצעת על ידי קבלן ראשי, אז על פי החוק הקבלן נחשב כמזמין העבודה.

במקרה זה, הוא זה שאחראי למנות מנהל עבודה והוא גם זה שיישא באחריות אם לא ימנה מנהל כזה.

אם העבודה מבוצעת על ידי מספר קבלני משנה, אז מזמין העבודה – בעל הנכס- הוא זה שצריך למנות מנהל עבודה והוא שיישא באחריות אם לא עשה כך.

מנהל עבודה ראוי הוא אדם בקיא במתרחש באתרי בניה ובעל נסיון מוכח בתחום ההנדסה האזרחית.

 

חברת ק. אורון ניהול פרויקטים

מתמחים בייעוץ, פיקוח בנייה וניהול פרויקטים בהנדסה אזרחית.

החברה מעסיקה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה לפיקוח וניהול העבודות באתר הבניה. החברה מציעה נסיון של 25 שנה בתחומי הנדסה אזרחית, כלכלה, ארגון וכספים.

לחברת ק. אורון ניהול פרויקטים  נסיון רב בניהול ובפיקוח על עבודות הן בשלבי תכנון והן בשלבי ביצוע של פרויקטים.

החברה עסקה בניהול של בינוי תשתיות ופיתוח למגורים, תעשיה והייטק, פרוייקטים בסדרי גודל בינוניים וגדולים, כאלו שמבוצעים על יד חברות בניה גדולות, בינוניות וכן על ידי קבלני משנה.