פיקוח בניה – מומלץ

פיקוח בניה – מומלץ

בעבודתנו כמפקחי בניה, אנו נתקלים במהלך הפרוייקטים השונים במגוון בלת"מים (בלתי מתוכננים), שעליהם אנו נדרשים להגיב בזמן אמת ובמקצועיות.

אחד הפרויקטים בו אנו עוסקים לאחרונה, הינו פרויקט ובו מוסיפים לנכס קיים, לבניין מגורים, מרפסות.

במהלך העבודה, והתקדמות פרויקט הבניה, נדרש הקבלן לבצע שינוי, ולבצע פחות עבודה ממה שתוכנן מלכתחילה.

ללא פיקוח בניה מקצועי, היה המזמין נתקל בקושי:

  • מהי ההפחתה הנדרשת
  • איך מכמתים אותה
  • כיצד עושים את החישוב

מאחר ואת הפרויקט מלווה חברת פיקוח בניה מקצועית, ק. אורון ניהול פרויקטים, ביצענו אנו את ההפחתה בעבודה ובתמחור בצורה המקצועית, ולטובת המזמין.

כאשר מדובר בפרוייקט בניה, כל שינוי קטן, לטובה או לרעה, משמעו סכומים משמעותיים בכסף.

הליווי המקצועי של הדיירים, במקרה זה, איפשר חיסכון של עשרות אלפי שקלים, המורכב מחישוב האלמטים שהופחתו כפול המחיר ליחידה.

בפרויקטים דומים, אשר אינם מלווים בפיקוח בניה מקצועי, כנראה שהמזמין לא ימצה את החיסכון הכספי הנובע מן השינוי.

פרויקט בניה הוא במהותו דינמי ו"מועד לשינויים". ככל שהגורם המלווה מקצועי יותר, כך הסיכון למזמין קטן יותר, באי עמידה בלוחות הזמנים, בחיסכון בכסף, ובשקט הנפשי הנגזר מכך.

פיקוח בניה – מומלץ, ולא רק בפרויקטים מורכבים, אלא בכל פרויקט בניה באשר הוא!