פיקוח בניה – עלות

פיקוח בניה – עלות

כל פרויקט בניה טומן בחובו דברים שאינם מתנהלים בדיוק לפי המתוכנן.

אחד מהתפקידים החשובים של מפקח בניה, ושל חברת פיקוח בניה, הוא טיפול מיטבי בכל אותן התרחשויות בלתי מתוכננות.

גם נושאי כספים עולים, לא אחת, כסלע מחלוקת, מאחר והשינויים מתוכנית מקורית, לדוגמא, מכתיבים זאת.

כאשר שינוי עלות בפרויקט בניה נודעת לאחד היועצים, זוהי משימה של מפקח הבניה להסדיר את הנושא מולו.

 

באחד הפרויקטים שאנו מלווים, התעורר דיון כספי סביב שכר טרחתו של הקבלן.

מן הסתם, כשמדובר בפונקציה כל כך משמעותית בפרויקט הבנייה, כמו הקבלן המבצע, קיימת חשיבות גבוהה לפיתרון המחלוקת.

בפרויקט הבניה המדובר, הקבלן טען הוא אמור לקבל סכום כסף גבוה יותר ממה שקיבל, עבור העבודות שביצע.

בפנייתו אל היזם ציין שביצע עבודות נוספות ותבע עבורן תשלום נוסף.

במקרה מעין זה, עדותו של מפקח בניה, המלווה את הפרויקט, היא שתכריע.

כאשר מעורבת בפרויקט בניה חברת פיקוח בניה מנוסה ומקצועית, המזמין יודע שיקבל עדות מהימנה וידע האם אכן עליו לשלם בעבור עבודות נוספות.

אנו מעמידים לרשות המזמין את ניסיוננו ומקצועיותינו, אך לא פחות חשוב את האמינות שצברנו בקרב לקוחותינו לאורך השנים.

פיקוח בניה – עלות: משמעותי ומהותי בכל פרויקט בניה.