קבלן רשום

קבלן רשום

על פי חוק לא יכולות להתבצע עבודות הנדסיות אם היקפן הכספי או מהותן המקצועית חורגים מהתחום שנקבע בתקנות, אלא אם בוצעו על ידי קבלן רשום, כלומר קבלן הרשום בפנקס הקבלנים.

הרשם מנהל את פנקס הקבלנים ובו הם מופיעים עם סיווגם המקצועי והכספי.

כל קבלן רשום מקבל רישיון שנתי התקף לשנה. קבלן שאינו קבלן רשום ופועל באתר בנייה בניגוד לחוק, עובר עבירה פלילית ומסתכן בתביעות.

ניתן לאתר קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי שם מלא או חלקי, יישוב וענף.

קבלנים מבוטלים הם קבלנים שרישומם בוטל בפנקס הקבלנים, מפני שלא עמדו בהוראות החוק או מסיבה אחרת.

פירוש הדבר שאסור להם לבצע עבודה הנדסאית ואם יעשו כן, יהיו צפויים לתביעה ולעונשים הקבועים בחוק.

קבלן רשום צריך לשלם עבור רישיון שנתי והרשם עוקב אחר עמידתו בהוראות החוק ואחר תשלום חובותיו.

ההקפדה הרבה היא בכדי ליצור תחרות הוגנת ולדאוג שהצרכן יקבל מוצר איכותי ושירות הגון בתמורה למיטב כספו.

מקרים של הפרת החוק על ידי קבלן רשום הם בתחום של הפרת חוזה: איחור במסירת דירה, אי ביצוע המובטח במפרט הטכני, אי רישום בטאבו ועוד.

ישנה הפרה בתחום של ליקויי בנייה שהתגלו במשך תקופת הבדק.

 

רשם הקבלנים

רשם הקבלנים מטפל בתלונות לפי חוק רישום הקבלנים.

הרשם אינו מטפל בסכסוכים כספיים בין הקבלן ללקוח ובנשואים המופנים לבית המשפט.

חשוב מאוד אם כן למצוא קבלן רשום הגון בכדי למנוע בעיות וליקויים בעתיד.

חובה לרכוש דירה רק מקבלן הרשום בפנקס הקבלנים, לבקש ממנו להציג את רישיונו ולוודא שהוא עדיין בתוקף.

הרישיון מפרט באילו ענפים עוסק קבלן רשום זה וסיווגו המקצועי. כמו כן רשום סיווגו הכספי ואיזה היקף עבודות מותר לו לעשות.

כמו כן כדאי לראות פרויקטים או בתים אחרים שהקבלן בנה, לשוחח עם הדיירים.

אסור להתבייש וחובה לנקוט בכל צעדי הזהירות בכדי למנוע עוגמת נפש והוצאות כספיות גבוהות.

פיקוח בניה הוא פתרון מעולה לשקט נפשי ומניעת עוגמת נפש ובעיות עתידיות. חברתנו מבצעת פיקוח בניה עבור לקוחות פרטים ועסקיים.

לחברה הוותיקה הקיימת מעל 25 שנה, יש  ניסיון רב בניהול ופיקוח על עבודות בשלבי תכנון וביצוע.

החברה דואגת שהלקוחות יקבלו את הקבלנים הטובים ביותר.

מפקח בניה מקצועי מלווה את הלקוחות משלב התכנון עד למפתח. המפקח עורך מכרזים בן קבלנים ועורך את חוזה ההתקשרות בין הקבלן לבעל הנכס עם פיקוח וליווי צמוד.