תמ"א 38 גבעתיים

תמ"א 38 גבעתיים

 1. פרויקט תמ"א 38 – ילדי טהרן 6 גבעתיים
 2. פרויקט תמ"א 38 – המגדל 3 גבעתיים
 3. פרויקט תמ"א 38 – המעלות 17 גבעתיים
 4. פרויקט תמ"א 38/2 – קרן קיימת 27א גבעתיים
 5. פרויקט תמ"א 38/2 – הגלבוע 10-10א גבעתיים
 6. פרויקט תמ"א 38/2 – גבע 4 גבעתיים
 7. פרויקט תמ"א 38/2 – בלוך 2 גבעתיים
 8. פרויקט תמ"א 38 – המעיין 6 גבעתיים
 9. פרויקט תמ"א 38/2 – המעיין 28 גבעתיים
 10. פרויקט תמ"א 38/2 – שינקין 21 גבעתיים
 11. פרויקט תמ"א 38/2 – המגדל 25 גבעתיים
 12. פרויקט תמ"א 38/2 – ויצמן / רמב"ם גבעתיים