תמ"א 38 פיקוח

תמ"א 38 פיקוח

פיקוח תמ"א 38 – הכרחי בפרויקט

העדכונים וההקלות בתוכניות חיזוק המבנים לרעידות אדמה, היינו, תוכניות תמ"א 38 השונות, מאפשרות עלייה המשמעותית בפרוייקטי תמ"א 38 .
תמיכת ועידוד הרשויות נותנים אותותיהם.

העלייה בפרוייקטים מחייבת את נציגויות הדיירים, כלומר, מזמיני הפרוייקט, בהיערכות שמקדמת את הפרוייקט בצורה המיטבית עבורם, ובד בבד שומרת על האינטרסים שלהם.
כל בר דעת יבין שמבחינת היזם, לעיתים קרובות, חיסכון מקסימלי בעלויות הפרוייקט הינו ערך בפני עצמו.

בעוד היזם מחפש למקסם את הרווח, כלומר, להגדיל את ההכנסות (משיווק הדירות הנוספות, למשל), ולהקטין את ההכנסות – בעלויות אנשי המקצוע, הספקים, חומרי הגלם וכו'.
הדבר יוצר ניגוד אינטרסים עם מזמין העבודה, שמעוניין מאידך, במפרט האיכותי ביותר.
שני גורמים שומרים על האינטרסים של הבאים לבצע פרויקט תמ"א 38: עורך הדין המלווה את הפרוייקט, וחברת פיקוח בניה.

מפקח בנייה מקצועי, מיומן ומנוסה ילווה אתכם כבר מתחילת התהליך: יסייע בקריאת/הבנת ויישום התכניות האדריכליות וההנדסיות, המפרטים הטכניים וכתבי הכמויות.
יפרש עבורכם את הדרישות התכנוניות, ומשמען עבורכם בפרויקט הבניה.
מפקח בניה יוודא שהתכניות עומדות בתקנים הרשומים בחוק, על פי האישורים העדכניים ביותר.
ובשורה תחתונה: מפקח בניה, יוודא שתכניות תמ"א 38 לבניינכם מתוכננות ומיושמות לתועלתכם ולרווחתכם המיטביות.

תמ"א 38 פיקוח

ומיהו מפקח בנייה מתאים לפרויקט מסוג זה, פרויקט פיקוח תמ"א 38?
מומלץ להקפיד ולהתקשר עם חברת פיקוח בנייה אשר "באמתחתה", מגוון פרוייקטים – הן בתחום פיקוח הבניה באופן כללי, והן בתחום פיקוח תמ"א 38 בפרט.
הניסיון בתחום זה, ערכו אינו יסולא בפז, ויכול לחסוך לכם כסף רב, זמן ומשאבים.

מומלץ לבחון האם בוצעו פרוייקטים קודמים, (גם פרוייקטים המבוצעים בזמן הלמידה), ומהי שביעות הרצון של הדיירים מעבודתו של מפקח הבניה בפרויקט.

חשוב, בנוסף,להקפיד, שחברת הבניה תעסיק בתפקיד מפקח הבניה אנשי מקצוע מנוסים.