פוסטים

בוררות

בוררות תהליכי בניה, משלבי התכנון ועד לסיום שלבי הביצוע, הינם תהליכים מורכבים ביותר. מספר המעורבים בתהליך גדול, הסמכויות ותחומי האחריות מחולקים בין גופים או בעלי מקצוע רבים. זהו כבר פתח למחלוקות ואי הבנות, ועוד לא הזכרנו מקרים של תכנון שגוי, …

חוות דעת הנדסית - דוח לדוגמא

חוות דעת הנדסית - דוח לדוגמא לקבלת דוח לדוגמא, פנה אלינו!