פוסטים

כתבי כמויות

כתבי כמויות כאשר מפקח בנייה מלווה את הבנייה בשלב התכנון, מתלווים לכך מסמכים רבים. הניירת היא רבה וכוללת חוזים, מפרטים טכניים, שרטוטים, אומדנים, רשימות וכמו כן כתבי כמויות. כל אלה מגדירים את הכוונות התכנוניות והביצועיות, בכדי להבטיח בנייה ח…