פוסטים

מנהל עבודה

מנהל עבודה מנהל עבודה הוא הסמכות הביצועית הראשית באתר הבניה. תפקידו ללוות את העבודה באופן צמוד ולפקח על עמידה בתקני הבניה ובנהלי הבטיחות. באתרי בניה מתרחשות לא אחת תאונות מסוכנות. השימוש במכשירים מכניים כבדים, הבנייה לקומות גבוהות, ולא תמיד ההקפדה על נהלי הב…