פוסטים

מרכז לוגיסטי

מרכז לוגיסטי לוגיסטיקה היא תורת ייעול אספקת המוצר מהיצרן אל הצרכן. המוצר יכול להיות כל מוצר, יכול להיות גם מידע או סוגים שונים של שירותים. המטרה היא לייעל את האחסנה והזרימה של המוצרים או השירותים על ידי תכנון נכון, יישום נכון ובקרה על כל התהליך מנקודת המוצא וע…