פוסטים

מבני ציבור

מבני ציבור מבני ציבור – פיקוח בניה, ניהול פרויקט בניה קרית חינוך ומרכזי למידה (12,000 מ"ר) – מוא"ז לב השרון. בי"ס "הדר" בלב השרון - מוא"ז לב השרון. אשכולות פיס – צומת דרור- מוא"ז לב השרון. מבני ציבור ומגרשי ספורט, כבישים ופתוח –…