פוסטים

פיתוח ובינוי

פיתוח ובינוי פיקוח וניהול עבודות תשתית, פיתוח ובינוי חברת ק.אורון ניהול פרויקטים מבצעת בהצלחה פרוייקטים רבים בתחום עבודות התשתית - פיקוח וניהול, פיתוח ובינוי. להלן פרוייקטים לדוגמא: עבור עיריית הרצליה: שיקום כבישים וביצוע תשתיו…