פוסטים

תמ"א 38 כנס השרון המתחדש

תמ"א 38 כנס השרון המתחדש גם בשרון יש פרויקטים רבים של תמ"א 38!  

תמ"א 38 רמת השרון

תמ"א 38 רמת השרון פרויקט תמ"א 38/2 – ביאליק 4 רמת השרון - פרויקט בביצוע פרויקט תמ"א 38/2 בראשית 9 רמת השרון - פרויקט בביצוע פרויקט תמ"א 38 -  אברבוך 5 רמת השרון - פרויקט שהסתיים פרויקט תמ"א 38 - רות 4 רמת השרון – פרויקט שהסתיים פר…